Wizytacja
 

Kulik – ośrodek duszpasterski p.w. M.B. Królowej Polski godz. 800 Msza Św. Z kazaniem – celebruje Ks. Biskup

Bezek – ośrodek duszpasterski p.w. Św. Anny godz. 1000 Msza Św. Z kazaniem – celebruje Ks. Edward Kozyra

Olchowiec – ośrodek duszpasterski godz. 1115 – spotkanie z Radą Duszpasterską i nauczycielami godz. 1200 Msza Św. Z kazaniem

         Szlakiem Ks. Proboszcza, który pokonuje w każdą niedzielę - Dzień Pański i w ciągu tygodnia przemierza Ks. Biskup.

         Wizyta Ks. Biskupa Mieczysława Cisło rozpoczęła się o godz. 800 w kaplicy p.w. M.B. Królowej Polski w Kuliku.

         Mieszkańcy Kulika powitali Pasterza ciepłym słowem: „Nasze serca są w Twych dłoniach niby ziarna, rzuć je w wilgotną rolę łaski. Niech wzrosną łanem pszenicy i zazielenią winnicę Pana”.

         Z wielką nadzieją o dobry plon Słowa Bożego dla wiernych poprosił proboszcz Ks. Stanisław Kozyra: „Wierzymy, że obecność Ks. Biskupa w naszej świątyni zaowocuje nadzieją, która doda nam wszystkim sił do pokonywania trudów dnia codziennego”.

         Ks. Biskup w swojej homilii podczas Mszy Św. kilkakrotnie podkreślał duży wkład wiernych w rozwój kościoła lokalnego.

         Na zakończenie Ks. Proboszcz i delegacje; dzieci, młodzieży i dorosłych podziękowali za wzmocnienie serc wiarą prosząc o błogosławieństwo. Nie zabrakło słów uznania w trudach posługi kapłańskiej oraz życzeń imieninowych dla Ks. Stanisława – Pasterza tej owczarni.  

        Kaplica w Bezku – tutaj wierni o godz. 1000 owacyjnie powitali gościa Ks. Biskupa. Delegacje: dzieci, młodzieży i dorosłych witali z wielką radością i gościnnością. „Witamy Cię pełni nadziei, ze czas jaki poświęcasz dla nas zaowocuje Jezusowym plonem”. Proboszcz Ks. Stanisław w powitaniu nie ukrywał swojego zadowolenia z wizyty gościa: „Jesteśmy dumni, że naszą świątynie odwiedził Ks. Biskup. To dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie". Mszę Św. W intencji Ks. Stanisława odprawił Ks. Edward Kozyra, brat Proboszcza.

         Gospodarz parafii podziękował za przyjazd do świątyni akcentując dużą współpracę mieszkańców Bezku „Pragnę w Twojej obecności podziękować wszystkim parafianom za ich nieoceniony wkład w rozwój kościoła. Wszyscy żyjemy we wspólnocie , w której zawsze możemy liczyć na wzajemną pomoc. Codzienna prawdziwie ludzka postawa tutejszych mieszkańców to żywe świadectwo wiary i umiłowania Ewangelii."

         Mieszkańcy Bezku słowa wdzięczności skierowali do Ks. Biskupa jak również do swojego gospodarza Ks. Stanisława. Z okazji imienin oraz zbliżającego się jubileuszu 25 – lecia kapłaństwa. Podkreślając trudy i poświęcenie w posłudze kapłańskiej.

         Godz. 1115 – szlak doprowadził Pasterza do domu parafialnego. W sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z Radą Duszpasterską i nauczycielami. Temat spotkania: organizowanie czasu wolnego dla młodzieży z bezpiecznym i kulturalnym zachowaniem.

         Godz. 1200 – kościół parafialny. Pomimo zimna i deszczu uśmiech na ustach ks. Biskupa ciągle gości. Dzieci zaprosiły Pasterza „Podaj Ojcze swoje dłonie i wejdź z nami do naszego kościoła”.

         Proboszcz ks. Stanisław Kozyra powitał ks. Biskupa i zdał sprawozdanie kanoniczne:

Powitanie – Ekscelencjo – Drogi nasz Księże Biskupie!

Na biskupim szlaku Twojego posługiwania dziś wypadło ci stanąć przy Św. Małgorzacie parafii Olchowiec. Twój pobyt w naszej świątyni łączy się z wizytą kanoniczną co tutejsza wspólnota poczytuje sobie za wyjątkowy zaszczyt. A zatem wita Cię Św. Małgorzata…

Sprawozdanie kanoniczne – Sprawy materialno – gospodarcze od ostatniej wizytacji: wybudowanie plebanii co stanowiło heroiczny wysiłek parafian. W tym samym czasie został zakupiony jeden hektar ziemi w celu poszerzania cmentarza grzebalnego, oraz ogrodzenie cmentarza. Kościół parafialny: została dokonana konserwacja szalunku zewnętrznego, schody wyłożone granitem promieniowanym, wewnątrz świątyni wykonano 27 nowych ławek, w ostatnich dniach zostały wyłożone schody na plebanię. Kaplica w Bezku: Dwukrotne pomalowanie świątyni na zewnątrz, raz od wewnątrz, konserwacja dachu, zrobienie parkingu, zakup dzwonu, zakup szafek do zakrystii. Kaplica w Kuliku: pomalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konserwacja dachu, nagłośnienie. To tylko niektóre – ważniejsze inwestycje.

              

Mszę Św. celebruje i homilię głosi ks. Biskup. W swojej homilii akcentuje jubileusz 550-lecia istnienia parafii ,która jest wieczernikiem spotkania Pana Jezusa z uczniami. "Nowe przykazanie daję wam abyście się wzajemnie miłowali". Miłość ,którą każdy człowiek otrzymał przez śmierć na krzyżu naszego Zbawiciela.

Na zakończenie parafianie podziękowali .Ks. Biskupowi za czas spędzony razem z nimi i poprosili o błogosławieństwo. 

        Nie zapomnieli o swoim Proboszczu ks. Stanisławie Kozyrze. Złożyli życzenia z okazji imienin. O radość, pokój, zdrowie i o wszystkie dary będą się modlić Twoi parafianie.                                               

Głos zabrał  V-ce  Dziekan ks. Jan Słoma, nazwał parafię - Sztafetą pokoleń, historią  piękną zadowalającą parafian. Zazdroszczę ks. Proboszczowi tak wielkiej i żywej wiary , która pielęgnują w sobie ci ludzie.

W każdym ośrodku duszpasterskim Solenizant ks. Stanisław częstował cukierkami.                                                                  

Wierni z parafii p. w. Św. Małgorzaty w Olchowcu, którą kieruje Proboszcz Ks. Stanisław Kozyra, dziękują  J.E. Ks. Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu za obecność i pasterską posługę podczas obchodów Jubileuszu 550 - lecia istnienia parafii, oraz J.E. Ks. Biskupowi Mieczysławowi Cisło za wizytę w parafii i dopełnienie uroczystości jubileuszowych.

    

Drodzy Apostołowie naszej Archidiecezji, rozpaliliście na nowo w nas płomień miłości jedynej Prawdy, jaką jest Bóg. Wnieśliście w nasze skromne progi uśmiech i nadzieję, której potrzebuje każdy z nas. Nasza parafia jest mała pod względem liczebnym ale ogromna sercem i duchem - "Mały płomyk z wielkim światłem" - który pielęgnujemy jako dar po naszych przodkach.

            Dziękujemy za Waszą gościnność i słowa wygłoszone podczas uroczystości parafialnych.

            Wdzięczni jesteśmy również naszemu Proboszczowi Ks. Stanisławowi Kozyrze, który 12 czerwca 2007 roku obchodzi Srebrny Jubileusz 25 - lecia kapłaństwa.

            Uroczystość Jubileuszowa odbędzie się w dniu odpustu w kościele parafialnym  p w. Św. Małgorzaty, 15 lipca o godz. 1200, na którą serdecznie zapraszamy.

To dzięki Niemu stale odnawiamy i modernizujemy obiekty parafialne. Na przełomie ostatnich pięciu lat przygotowywaliśmy się do obchodów Jubileuszu 550 - lecia istniena parafii. W bardzo szybkim tempie zrealizowaliśmy założony cel. Udało nam się: wybudować plebanię, poszerzyć i ogrodzić cmentarz grzebalny, wykonać konserwacje szalunku zewnętrznego w kościele parafialnym, wyłożyć schody granitem płomiennym, wykonac 27 ławek, zakupić dzwon, założyć nowe parkingi. Pomalować od wewnątrz i na zewnątrz kaplice w Bezku i Kuliku. To tylko niektóre, ważniejsze inwestycje. Nasz pasterz stale podkreśla: "Parafia jest warta tego trudu.".